Posts made in mars, 2017

Ordinarie fiskestämma 26 mars 2017

»Inlagd den 7 mars, 2017

Lillhärdals folkets Hus kl. 17.00 Samling för registrering till röstlängd kl.16.30 Se föreningens stadgar §3 och §9, vad gäller medlemmar i föreningen och röstning via ombud. Försäljning av fiskerättsbevis (medlemsbevis) kontakta Gunnar Olofsson 070-5701402. Förvaltnings och revisionsberättelse finns tillgänglig from måndag 13/3 på Rabbalshedes kontor Välkommen ! Styrelsen

läs mer